Natur
På toppen av berget där Little Rock Lakes anläggning ligger, Base Camp är en av Kronobergsläns högsta punkter, hela 286,4 meter över havet.
Boniteten, det vill säga näringen i marken är mycket låg och på så sätt kan inte träden växa sig fullt ut och istället mycket mindre än vad de skulle kunna bli om boniteten hade varit högre och därför ser de yngre ut än vad de verkligen är.

Under sommarmånaderna är området runt anläggningen mycket rik på blåbär, så Blåbärsberget hade egentligen varit ett mer passande namn. Det kan även hittas en hel del lingon. 

      

Av någon anledning trivs det många olika fjärilar samt insekter i området, vilket resulterat i att vi har gott om häckande småfågel. En liten fågel har som tradition att varje år bygga bo uppe i en av våra stationer ute i skogen, i Rosenborgstornet och har gjort så sedan tornet restes under 2016. Det kan även noterats att en sällsynt sorts fjäril har siktats i omgivningen vid fler olika tillfällen, Tryfjäril.

   

I omgivningen trivs även de lite större djursorterna som bl.a. räv, älg, rådjur, hare m.m.
Det har även hittats vargspår under vintertiderna men då vargar är extremt skygga och försiktiga så har endast spåren synts till.

   

Vi har extremt många grodyngel som i denna stund utvecklas i vår alldeles egna damm, Little Rock Lake.

      

Nedan finner Ni klickbara länkar:
Sveaskog
Allemannsrätt
Skogsstyrelsen - Biotopsskyddsområde
Skogsstyrelsen 
Lantmäteriet karta
Länsstyrelsen - Besök och upptäck naturreservat karta
Rosenborgsstenen
Våra sjöar och natur
Vårt unika vatten
Orienteringskarta