Naturen kring Little Rock Lake

Toppen av berget där Little Rock Lakes anläggning Base Camp ligger är en av Kronobergs läns högsta punkter. Det mäter hela 286,4 meter över havet.
Boniteten, det vill säga näringen i marken, är mycket låg och därmed kan inte träden växa sig fullt ut. Det är också anledningen till att de ser yngre ut än vad de verkligen är. 

Är du sugen på blåbär? Under sommarmånaderna är området runt anläggningen mycket rik på det härliga bäret, så Blåbärsberget hade egentligen varit ett mer passande namn. Det kan även hittas en hel del lingon. 

      

Av någon anledning trivs det många olika fjärilar och insekter i området. Det har i sin tur resulterat i att vi har gott om häckande småfåglar. Vi har också en liten fågel som har som tradition att bygga bo uppe i Rosenborgstornet, en av våra stationer ute i skogen, varje år och har gjort så sedan tornet restes 2016. Det kan även noteras att en sällsynt sorts fjäril – Tryfjäril – har siktats i omgivningen vid flera olika tillfällen.

   

I omgivningen trivs även de lite större djursorterna, som till exempel räv, älg, rådjur och hare.
Det har även hittats vargspår under vintern, men då vargar är extremt skygga och försiktiga är det endast spåren som har synts till.

   

Vi har extremt många grodyngel som utvecklas i vår alldeles egen damm, Little Rock Lake.

      


Vill du veta mer om naturen kring Little Rock Lake?

Genom de här länkarna kan du få mer information om såväl allemansrätt och skogar överlag som den unika naturupplevelse runt Little Rock Lake.
Sveaskog
Allemannsrätt
Skogsstyrelsen - Biotopsskyddsområde
Skogsstyrelsen 
Lantmäteriet karta
Länsstyrelsen - Besök och upptäck naturreservat karta
Rosenborgsstenen
Våra sjöar och natur
Vårt unika vatten
Orienteringskarta