Miljöpolicy & Avsiktsförklaring

Det är en självklarhet för oss att värna om de omgivningar vi bedriver vår verksamhet i. På samma sätt vill vi också genom verksamheten propagera för en hållbar framtid och miljö. Nedan följer en sammanfattad version av vår miljöpolicy, vilket finns tillgänglig i sin helhet längre ner på sidan. 

Avsiktsförklaring och Miljöpolicy - Hela (PDF)

"Skogen skall vara en möjlighet för många, skogens skönhet är en tillgång för människor och skogen utgör en resurs för alla samhällsgrupper"

Skog

Sammanfattning av miljöpolicyn

Miljö

Vi vill verka i de miljöer vi finns i utan att lämna ett negativt avtryck. Genom samråd enligt miljöbalken med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen säkerställer vi att natur inte skadas genom oaktsamhet kring uppförandet av vår anläggning. Vidare är vi medlemmar i och bidragsgivare till Svenska Ecoturismföreningen. Vi bidrar också med hälften av entréintäkterna till torn och hängbro till Uppvidinge fågelklubb.

Besökare informeras via personal och tryckt information om uppförandekoder, allemansrätt och andra viktiga värden och regler. Både för att säkerställa ordning på anläggningen och i syfte att utbilda besökarna kring vikten av en hållbar miljöpåverkan.

När det gäller matvaror är vår ambition att till största del använda miljömärkta råvaror. Målsättningen är att om möjligt välja närproducerade alternativ vid inköp av varor och tjänster. 

Tillgänglighet & Säkerhet

Bolaget arbetar för att göra anläggningen så tillgänglig som möjligen för samtliga besökare. Vi undersöker möjligheter för att funktionshindrade personer ska kunna delta i våra aktiviteter till största mån. Det ska finnas något för alla hos oss på Little Rock Lake.

Vi arbetar ständigt för största möjliga säkerhet kring vår verksamhet. Exempelvis genom användning av säker utrustning och utbildad och kunnig personal. Anläggningen besiktigas dagligen för att säkerställa säkerheten. Besiktning utförs också med jämna mellanrum av extern part för största möjliga transparens. 

Nödplaner finns förberedda i händelse av oväder, bränder, förseningar eller sjukdomar. Personal i varje arbetsgrupp på anläggningen har utbildning och kunskaper i första hjälpen, HLR (hjärt- och lungräddning) och livräddning. Hjärtstartare finns utplacerat på anläggningen.

toast icon