Grillplatser

Vi har flera publika grillplatser på toppen i Base Camp. Dessa grillplatser har fantastisk utsikt över sjö och skog. Dessa grillplatser går att hyra mot avgift. reservation sker via kontaktformuläret på hemsidan. Grillkol och tändvätska kan Ni köpa på plats, ved ingår.

Vänligen notera att bolaget är inte ansvarig för era eventuella engångartiklar för återvinning. Vänligen medtag alla artiklar hem för återvinning och källsortering efter det att ni använt grillplatsen. Det finns inga återvinningskärl på grillplatsen! Om ni medtager eget porslin finns möjlighet att diska vid vår publika diskstation på baksidan av torn 1. Eventuellt medtagna alkoholdrycker är endast tillåtna att intaga i omedelbar anslutning till grillplatsen och vänligen uppmärksamma att berusningsmedel inte är tillåtna att nyttja före ziplineåkning.

Ordningsregler Publika Grillplatser.

Alkoholförtäring är tillåten i omedelbar närhet till grillplatsen, vänligen notera att berusningsmedel ej är tillåtna före eller under zipline åkning. 
All restavfall medtagas hem för återvinning och sortering – Little Rock Lake AB svara ej för Ert avfall. 
Vänligen undvik om möjligt engångsartiklar.