Försäkring

Little Rock Lake är ett bolag som sätter stort värde på att vi själva och våra gäster är försäkrade i anläggningen. Bolaget ser ständigt över sina försäkringar för att skydda såväl bolaget som gästen. I händelse av någon typ av olycka relaterat till själva äventyret eller till anläggningen är ni som gäst alltid försäkrad.