Försäkring

Little Rock Lake är ett bolag som sätter stor värde på att vi själva och våra gäster skall vara försäkrade i anläggningen.Bolaget ser ständigt över sina försäkringar för att skydda bolaget och för att skydda gästen. I händelse av någon typ av olycka relaterat till själva äventyret eller relaterat till anläggningen är ni som gäst alltid försäkrad.