Little Rock Lake AB - Sweden Zipline
Little Rock Lake AB - Sweden Zipline


Little Rock Lake AB - Sweden Zipline
Hem

Natur

Vårt Base Camp finns på en av Kronobergs läns högsta punkter 286,4 meter över havet.

Berggrunden är mestadels granit och gnejs med spår av kvartsdragande berg. I berggrunden förekommer även bergs kristall och ringa spårmängder guld.
Boniteten i området är mycket låg, varför träden redan som små är oförskämt gamla. Området är enormt rikt på blåbär, så ett bättre namn för vår topp vore egentligen Blåbärsberget.

Av någon anledning trivs i området mycket fjärilar och insekter, vilket innebär att vi har gått om häckande småfågel. Det kan noteras att den sällsynta trysfjärilen har siktats i omgivningen vid flera tillfällen.

Vi har djur så som: Älg, rådjur, räv, varg,  grävling, vildsvin, ekorre, mård, mink, vessla, hermelin, hare, fågel, fjärilar. I vintertid har vi sett vargspår.

Nedan finner Ni klickbara länkar:
Sveaskog
Allemannsrätt
Skogsstyrelsen - Biotopsskyddsområde
Skogsstyrelsen 
Lantmäteriet karta
Länsstyrelsen - Besök och upptäck naturreservat karta
Rosenborgsstenen
Våra sjöar och natur
Vårt unika vatten
Orienteringskarta