Little Rock Lake AB - Sweden Zipline
Little Rock Lake AB - Sweden Zipline


Little Rock Lake AB - Sweden Zipline
Hem

Försäkring

Little Rock Lake är ett bolag som sätter stor värde på att vi själva och våra gäster skall vara försäkrade i anläggningen.Bolaget ser ständigt över sina försäkringar för att skydda bolaget och för att skydda gästen. I händelse av någon typ av olycka relaterat till själva äventyret eller relaterat till anläggningen är ni som gäst alltid försäkrad. Vi har en unik produkt som endast tillhandahålles av ett fåtal försäkringsbolag varar IF skadeförsäkringar är ett av dessa bolag, produkten heter Besöksolycksfallsförsäkring. Detta innebär om du ramlar och skadar dig hos oss får du ersättning. Vi slipper civilmål i skadeståndsmål vilket kan vara tidskrävande och komplicerat ur bevisbörda. Hos Little Rock Lake AB skall Du och Kan du känna dig trygg. Vi skall alla hjälpa varandra utifrån våra förutsättningar.